Sağlık Turizmi alanında araştırmalar yapmak.
Sağlık turizmi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Ülkemizde sağlık turizmini geliştirerek turizme katkıda bulunmak.